Pe data de 22 aprilie , 2016, 175 de națiuni au semnat un acord de referinta privind schimbările climatice, ratificând Acordul de la Paris COP21, cu obiectiv principal limitarea încălzirii globale la 2°C, cu scopul de a atinge o limită de 1,5°C. Acordul prevede ca emisiile de gaze cu efect de seră provocate de om sa fie zero incepand cu anul 2050.

Obiectivul principal: Limitarea încălzirii globale la maxim 2°C, cu o țintă de creștere globală de maxim 1,5°C, cifră care ar reduce semnificativ riscurile și impactul schimbărilor climatice

Termen de ratificare: Acordul va intra în vigoare odată cu ratificarea acestuia de către min. 55 țări (din cele 178 care au semnat acordul în Iunie 2016, la New York), reprezentând minim 55% din totalul emisiilor de CO2

Reglementări cheie ale acordului de la Paris

Acordul de la Paris este un mare succes reportat de Națiunile Unite, primul dintre acordurile majore ale secolului XXI. Acest acord transmite un semnal clar și răsunător tuturor investitorilor, afaceriștilor, societății civile și decidenților politici cu privire la faptul ca tranziția la nivel Global către energia regenerabilă, de la cea obținută din combustibilii fosili, este OBLIGATORIE! Se stabilește astfel un plan comun de acțiune și un obiectiv clar, necesar pentru a evita schimbările climatice dezastruoase, acela de a limita încălzirea globală la maxim 2°C și de a continua eforturile de a seta în viitor limita de creștere de maxim 1.5°C.

Principalele reglementări:

Reducerea emisiilor

Guvernele stabilesc:

 •  Un obiectiv pe termen lung de a menține creșterea globală a temperaturii până la maxim 2gr C>
 •  Să țintească o creștere globală de maxim 1,5 C, cifră care ar reduce semnificativ riscurile și impactul schimbărilor climatice>
 •  Nevoia de a activa urgent acțiunile necesare atingerii obiectivelor, recunoscând astfel faptul că țările în curs de dezvoltare vor necesita termene mai îndelungate>

Înainte și după conferința de la Paris, țările participante și-au prezentat planurile naționale de acțiune în vederea atingerii obiectivelor. Deși măsurile reglementate nu sunt încă suficiente pentru a menține încălzirea globală în limita a maxim 2°C, acordul stabilește următoarele măsuri necesare atingerii acestui obiectiv.

Transparență și responsabilizare

Guvernele stabilesc:

 • să se întâlnească odată la 5 ani pentru a regândi obiectivele în concordanță cu descoperirile stiințifice
 • să raporteze evoluția implementării măsurilor și rezultatele obținute
 • să urmărească rezultatele pe termen lung prin sisteme clare de transparență și responsabilizare

Adaptare

Guvernele stabilesc:

 • să întărească capacitatea societăților de a se confrunta cu impactul schimărilor climatice
 • să ofere suport internațional susținut în vederea întăririi capacității societăților de a se confrunta cu impactul schimbărilor climatice

Rolul țărilor, regiunilor și autorităților locale

Acordul de la Paris recunoaște rolul părților interesate, precum a țărilor, a altor autorități naționale, a societății civile, a sectorului privat și a altora. Aceștia sunt invitați:

 • să își îndrepte eforturile și acțiunile de suport în vederea reducerii emisiilor
 • -să promoveze cooperarea regional și international în vederea atingerii oiectivelor.

Suport

 • EU și țările dezvoltate vor continua să asigure suport țărilor în curs de dezvoltare în ceea ce privește acțiunile de reducere a emisiilor și capacitatea de adaptare la schimările climatice
 • Toate țările sunt încurajate să asigure (sau să continue să asigure) în mod voluntar tot suportul
 • Țările dezvoltate intenționează să atingă scopul deja existent, de a mobiliza sumele necesare anuale până în 2020, cu termen extins până în 2025. După această perioadă va fi stabilit un obiectiv nou mai îndrăzneț.

Germania a făcut primii pași pentru ratificare!

Cabinetul Federal a adoptat un draft legislativ în Iulie 2016, pe care îl va prezenta Parlamentului la începerea Sesiunii Parlamentare de toamnă.

Găsește cel mai apropiat punct de reciclare

Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot fi eliminate in mod corect si responsabil prin intermediul punctelor de colectare din reteaua nationala Environ


Acceseaza harta interactiva